Make your own free website on Tripod.com

Anjuman-e-Saifee, Surat

Home | Photographs | DirectoriesNews'N'Schedules
Audio | Resources | Links | Testimonials | Poems  |
Ashara 1421H

 

 

Iqtebasaat Nooraniyah 1421H           Photographs of Ashara 1421H           Akhbaar of 1421H

 

Anjuman-e-Saifee, Surat

 

Photos of Ashara 1421H, Surat

Ashara Mubarak H. 1421, Surat -- Photo Collection

Urs Majlis & Ziyarat (Zilhaj 27, H. 1420) Pehli Raat (Moharram 01, H. 1421)
Waaz - Day 1 (Moharram 02, H. 1421) Waaz - Day 2 (Moharram 03, H. 1421)
Waaz - Day 3 (Moharram 04, H. 1421) Waaz - Day 4 (Moharram 05, H. 1421)
Waaz - Day 5 (Moharram 06, H. 1421) Waaz - Day 6 (Moharram 07, H. 1421)
Waaz - Day 7 (Moharram 08, H. 1421) Waaz - Day 8 (Moharram 09, H. 1421)
Tasua (Moharram 09, H. 1421) Ashoora (Moharram 10, H. 1421)

 Go Top 

 

 

 

Anjuman-e-Saifee, Surat

Iqtebasaat Nooraniyah - Waaz (Ashara H. 1421, Surat)

Iqtebasaat Nooraniyah - Waaz (Ashara H. 1421, Surat)
Waaz 1 | Waaz 2 | Waaz 3 | Waaz 4 | Waaz 5 | Waaz 6 | Waaz 7 | Waaz 8 | Ashoora

     Anjuman-e-Saifee, Surat (Gujarat, India).
Tel: +91 (261) 440353, 437996  Fax: +91 (261) 422652
E-mail: webmaster@anjumanesaifee.com
Web: www.anjumanesaifee.com
 

 

Nedstat Counter  Copyright 1999-2000 Anjuman-e-Saifee, Surat!

 Go Top

 

Anjuman-e-Saifee, Surat

Programme Schedules and News

[Listed in order by Date!]
(Click on a date from the index, to go to a specific section!)

ZILHAJ (H. 1420) -- | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MOHARRAM (H. 1421) -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 

Akhbaar Reports Courtesy: M. Mustansir Sh. Yaseenali Shajapurwala

Zilhaj 26th, H. 1420 (Friday, 31st March, 2000)
Preparations for Ashara Mubarak 1421 in Surat.

By the mercy of Allah Taala the Mumineen of Surat are graced by Aqua Maula T.U.S. by giving them a divine opportunity to offer their Khidmat to Imam Hussain A.S. and his Dai T.U.S., on the auspicious occasion of Ashara Mubaraka. This grand news from Misr came when Abnaa-ul-Jamea and all the Mumineen were gathered in Masjid-e-Moazzam performing Maatam of Imam Hussain A.S.; by the Farmaan of Aqua Maula T.U.S., on the niyat that Allah Taala may grant the land of Surat city - the barakat of Maula's Maqdam. When they heard this striking news, Mumineen performed Maatam in shukur of Aqua Maula T.U.S.

The well-practised construction team for the planning of sitting arrangements of Mumineen in the Masjid and Saahat area are on track, working very hard, to give their best Khidmat for Mumineen. The work is half finished and near completion.

Abnaa-ul-Jamea 'the dear ones of Aqua Maula T.U.S.' are preparing to offer Khidmat, to their Abe Mushfiq Aqua Maula T.U.S. Every night in the Saahat Mubarak of Qasr-ul-Mutahhar, in divine rhythms of Marasi of Sayedi Abdeali Mohiyyuddin A.Q., Abnaa-ul-Jamea performs Maatam, using their whole stamina on the niyat of Aqua Maula T.U.S., for approximately 2 hours.

Mumineen are gathering in the Masjid and perform Majlis in the shukur of Aqua Maula T.U.S. The Mumineen of Surat and Khassatan Abnaa-ul-Jamea invite the Mumineen from all over the world on behalf our Aqua Maula T.U.S., for offering Khidmat to Mumineen, and thereby also offering Khidmat to Imam Hussain A.S and his Dai T.U.S.

Aqua Maula T.U.S. dophere 3:35 pm Delhi-Amritsar Express maa Mumbai si Surat ni taraf tashreef farmaa thaya. Train na arrival naa 10 minute baad Aqua Maula T.U.S. train si bahir padhara. Station par Shazada Aali Qadr Mufaddal Bhai Saheb Saifuddin, Saieed-ul-Khair Bhai Saheb, Hussain Bhai Saheb Saifuddin, ane Qasre Aali naa Saadaat Kiraam sathe Jamaat naa Aayaan Maula T.U.S. naa Istiqbaal vaaste hazir thayaa hataa. Station par Jamea Saifiyah naa Asatezaa Kiraam, Talabat, Taleebaat, ane Mumineen mhoti taadaat maa Isteqbaal vaste hazir thayaa. Aqua Maula T.U.S. ye Mumineen par shafaqat Kari ne suwaal farmaayu ke "SAGLAA MUMINEEN KEM CHE? Saglaa Amaan maa Che?" Te baad farmaayo ke "APAN KITNAA ARSA MAA SURAT AAYAA?" Surat ni Jamaat naa ye araz kidi ke qareeb sara teen mahina baad Maula Surat tashreef laayaa che.

Te baad Aqua MAulaa T.U.S. Miyaana maa tashreef farmaa thai Railway Station si bahir padharaa ane Zainee Bunglow ni taraf qasd farmaayo. Aqua Maula T.U.S. naa istiqbaal vaate Zainee Bunglow par ghani mhoti taadaad maa mumineen hazir thayaa. Wahan Aqua Maulaa T.U.S. Gurfat Mubaarak maasi Salaami aapi Mumineen ne didaar no sharaf Ataa kido.

Syedna Mohammed Burhanuddin R.A. na Urs ni Majlis yaum us sabt Fatimi Masjid (Jamea Saifiyah) maa 10 a.m. waje Aqd Thase.

                                                                                                                Top 

Zilhaj 27th, H. 1420 (Saturday, 1st April, 2000)

Aqua Maula T.U.S. Fajere 10:45 a.m. Iywaan-ul-Barakaat ma Urs ni Majlis maa padhara. Urs ni Majlis maa Sadakallah ni doa tilaavat na baad Aqua Maula T.U.S. ye qasida sharifa ni paanch abyat barakat vaaste tilaavat farmaavi. Tilaavat naa baad Jamea Saifuyah, Surat ane Karachi, ane Anjuman-e-Saifee, Surat ye Maqdam araz kidoo. Maqdaam maa Maula naa upar thali vadhawa ni rasam adaa karva maa aavi. Maula ne sharbat chakhava maa aayu. Te baad Maula T.U.S. ye farmaayu ke "Hamesha vaaram vaar Surat aawye che ane Inshallah aawtwa rahisu. Aan dino maa samaavi barakat naa barish varas se khuda hamne ehmaa si qataraat naseeb karjo, agar eyk qatro bhi naseeb thai jai to bhai ghanoo che". Te baad Shehzada Qasim Bhai Saheb daamaa majdohu ye Aqa Maula T.U.S., Surat Jamaat, Anjuman-e-Saifee taraf si najwaa ane Khidmat araz kidi. Aqua Maula T.U.S. ye Mumineen ane Abnaa-ul-Jamea Talabat Talebaat ane Khidmat guzzaro vaaste doa farmaavi. Majlis maa Qasre Ali naa saatat kiraam ane Jamea naa asateza kiraam Qadambosi naa sharaf si musharraf thaya.

Majlis baad 12:00 Noon Aqua Maula T.U.S. Ziyaarat vaaste padharaa. Ziyaarat maa Construction ni Khidmat je saglaa Mumineen araz kare che te no moayno farmaayo ane ye sagla na haq maa doa farmavi. Gaseel ni rasam ne adaa farmaavi. Jamea Saifiyah naa asateza kiraam ye Qasida ni tilavat kidi. Ziyaarat maa Aqua Maula T.U.S. ye Construction materials ke je sahaat maa maojood hatoo te na darmiyaan si padhari ne puri ziyarat farmaan vi ane beve qubba na Saahat no mukammal muaayno farmaayo. Te baad Aqua Maula T.U.S., Masjid-e-Moazzam Na Construction kaam naa moaayna vaste padharaa. Ane puri Masjid no ane yej missal qibla Mubarak na back-side par bhi padhara.

Aqua Maula T.U.S. Magrib ane Esha ni namaaz vaaste Nanpura, Hatimi Masjid maa tashraeef farmaa thayaa. Namaaz baad mohalla ni Tanzeem commitee ye najwa araz kida. Aqua Maula T.U.S. ye saglaa na haq maa doa farmavi.

                                                                                                                Top 

Zilhaj 28th, H. 1420 (Sunday, 2nd April, 2000)

Aqua Maula T.U.S.Magrib ane Isha ni namaaz vaaste Fatemi Masjid Jamea Saifiya maa padhara. Namaaz baad Iyvaan-ul-Barakaat Ashara Mubaraka vaaste tazeen karva ma aavi che ehma nazar farmavi, te baad Ziyarat vaaste padharaa.

                                                                                                                Top 

Zilhaj 29th, H. 1420 (Monday, 3rd April, 2000)

Aqua Maula T.U.S. Magrib Ane Esha Ni namaaz vaste Fatemi Masjid (Jamea Saifiyah) maa tashreef laayaa. Namaaz baad Ziyarat vaaste padhaara.

                                                                                                                Top 

Zilhaj 30th, H. 1420 (Tuesday, 4th April, 2000)

Aqua Maula T.u.s. Magrib ane Isah ni namaaz maa Fate mi Masjid Jamea Saifiyah maa tashreef laayaa. Namaaz baad Ziyarat vaaste padhaaraa. Ziyarat baad Pehli raat niQuraan e majeed naa Daur ni majlis maa jalwa afroz thaya.Aqua Maula T.U.S. ye Quraan-e-Majid masi 26 ma sipara ni surat-al- Ahqaf maasi Ayaat sharifa ni tilaavat farmaavi. Qareeban 10,000 na fauq mumineen Surat maa Aa barakaat maa shamil thayaa. Aqua Maula T.U.S. ne Sharbat chakava ni rasam ada thai.Majlis maa pehli raat naa Khushi na Qasida " Hilaalun Bada"ni tilaavat karva ma aavi.Aqua maula T.U.S. ye Qasida maasi eyk beyt tilavat farmavi ane Qasida naa likhnaar saheb ni Maarefat karaavta hua farmayu ke
"AAJ NA AA MUBARAK DIN MAA , MOHARRAM-UL-HARAAM NI PEHILI RAAT MAA,AA QASIDA MUBARAKAKE JE QASIDA NAA LIKHNAAR EHVA SHAAN NAA MAULA CHE, KE JE POTANA MAULA IMAAM-UZ-ZAMAAN PAR FIDA THAINE EHVA QASIDA LIKHA CHE KE JE ADAB-E-FATIMI CHE ANEA APNA DIL MAA IMAAM-UZ-ZAMAAN VAASTE ADAB CHE."
Aqua Maula T.U.S. ye Namak ane Shakar par shifa boline Mummineen vaaste Imaam Hussain A.S. na niyaaz na jaman vaaste fazal farmaavi.

                                                                                                                Top 

Moharram 1st, H. 1421 (Wednesday, 5th April, 2000)

Aqua Maula T.U.S. Fajere 9:30 waaje Ziyarat vaaste padharaa.Ziyaarat baad Qasr-ul-Mutahhar maa Khushi ni majlis maa padhara. Te baad Magrib ane isha ni namaaz vaaste Fatemi masjid (Jamea Saifiyah) maa padharaa. Mumineen ye be namaaz naa darmiyan Pur josh maatam kido.Surat maa qareeban 25,000 karta fauq mumineen Aqua Maula T.U.S. naa kalemaat nooraaniyah ni talaqqi karse.

                                                                                                                Top 

Moharram 2nd, H. 1421 (Thursday, 6th April, 2000)

Aqua Maula T.U.S. Fajere 10:30 am Masjid-e-Moazzam maa Waaz ni Majlis maa Jalva afroz thaya. Waaz qabal Abnaa-ul-Jamea na Najwa Huzure Aala T.U.S. maa araz thaya. Masjid-e-Moazzam, Aqua Maula T.U.S. na samne, Masjid naa sehenmaa, mazaar na sahat maa, Devri Mubarak par, Ane surat ni baaz Masjido maa Audio ane T.V. no Intezzzam karva maa aayo hato. Aqua Maula T.U.S. ye Waaz ni majlis 11:00 am shuru farmaavi. Aap Maula ye Waaz naa darmiyan Mumineen na Haq maa ghani doao farmavi. Ane Khassatn Ummal Kiraam ane Khidmat Hussainiyah Par janaarao naa haq maa doao farmavi. Waaz naa darmiyan Panjatan A.S. na Manaqib ane mahamid ni zikaro bastat si farmaavi. Yej misal ayyam na naamo ni zikar ane khassatan Yaumul Khamees ni zikar karta hua Karbala ni zika farmaavi, Imaam Hussain A.S. no ur josh Maatam karaayo. Waaz na Akheer maa Imaam Hussain A.S. ni Mukhtasar maa shadat pari ne 2:30 PM vaje Waaz tamaam farmavi.

Waaz baad zohor ane asar ni namaaz naa darmiyan Aqua Maula T.U.S. ye Mumineen ne eym farmayu ke "Aap Maula T.U.S. Sayyedna Abdeali Saifudin R.A. ni ziyarat varam vaar farmaave che ane turbat naa nazdik Mumineen na haq maa doao farmaave che".Namaaz Baab Shehzada Aali vaqaar Qaid Johar bhaisaheb Izzuddin Daamaa Majdohu ye Aqua Maula T.U.S. ni hazrat maa shukur ane tafadi ni zikaro ane haq ni tasavvur bayan farmavi.

Aqua Maula T.U.S. Magrib Ane Isha Ni namaaz vaaste Masji-e-Moazzam maa padharaa. Namaaz baad Shahzada Aali vaqaar Qassim Bhaisaheb Hakimuddin ye Aqua Maula T.U.S. ni hazrat maa mumineen ni fidagiri ane mumineen na dilo ni mohabbat ni tasvuraat araz farmaavi. Al-Jamea-tus-Saifiyah, Surat naa Masool-e-aam Miyasaheb Sh. Jaferbbhai Moayyadi ye Aqua Maula T.U.S. ni hazrat maa shukur ane tafadi ni zikar kidi. Te baad Maatam ni majlis munaqid thai.
                                                                                                                Top 
Moharram 3rd, H. 1421 (Friday, 7th April, 2000)

Aqua Maula T.U.S. fajere 10:30 am Masjid-e-Moazzam maa Waaz ni majlis maa Miyana maa padhara. Tahiyat-ul-Masjid ni namaaz adaa farmaava baad Takht par jalva aafroz thaya. 11:00 am Waaz shuru farmaavi. Waaz maa Jumoa na din ni fazilat bayaan farmaavi. Panjatan A.S. na Shahadat ni Mukhtasr Zikar farmaavi. Nabi-ullah Adam A.S. na bava "Behlah" na naam ni latif zikar farmaavi. Mumineen na haq maa vaaramvaar doao farmavi. Amir-ul-Mumeneen A.S. ye Hussain no mataam kido ye zikar ne bastat si farmaavi. Nabi Adam A.S. ni zikar ne tafseer si farmaavi. Mumineen ne Jumua na mubarak din maa Salvat parhi ane parhavi ne barakat maa shamil farmaya. Aqua Maula T.U.S. ye Kuwait naa mumineen nikhaas zikar farmaavta hua Farmaayu ke (Fehva) "Kuwait maa aaj hazaaro Mumineen Waaz ni barakat lai rhaya che, ye sagla ni araz che ke masjid wahan bane ane mane ifteteh vaaste bulaave". Mehdi Imaam A.S. na maajiz ane shaanaat ni zikaro farmaavi. Mumineen na haq maa doao farmaavta hua farmaayu ke (fehwa) "KHUDA MUMINEEN MASI JE TANGI MAA HOI EHNI TANGI NE DOOR KARJO, ANE HAMNE TANGDAST MUMINEEN NI MADAD KARVANI TAUFEEQ AAP JO, KEM KE EHNOO DIL KHOOSH THASE ANE DIL SI DOA KARSE, TO YE DOA GHANI KAAM LAAGSE". Waaz na akheer maa Imam Hussain A.S. ni mukhtasar Shahadat parhi ne waaz ne tamaam farmaavi.

Waaz ni Majlis baad Jumoa ni naamaaz Vaaste padhara. Zohor naa faraz baad Vasila maa Mumineen na haq maa ghani doao farmaavi. Khassatan farmayu ke "MUMINEEN NE KHUSO KHURRAM RAKHE EYK HUSSAN NA GHAM SIVAY KOI GHAM NA DIKHAVE". Namaaz baad Shehzada Qaid Johar Bhai Saheb Izzuddin D.M. ye Maula T.U.S. ni hazrat maa doa ane Ikhlaas ni araz farmaavi. Te baad Aap Maula T.U.S. Jumoa naa Mauqib-e-Nooraani maa Padharaa.

Aqua Maula Magrib Ane Isha ni namaaz vaaste Masji-e-Moazzam maa tashreef laavse.

                                                                                                                Top 
Moharram 4th, H. 1421 (Saturday, 8th April, 2000)

Aqua Maula T.U.S. fajere Waaz ni Majlis maa 10:30 am tashreef laaya. Waaz noo bayaan 11:00 am ye shuroo farmaayu. Waaz maa Amir-ul-Mumineen Ali Ibne Abi Talib S.A. naa Kalaam ane fadail ni zikar farmaavi. Waaz naa shuroo maa Ibrahim A.S. ni zikar si ibteda farmayu. Te baad Syedna Taher Saifuddin R.A. na British Government na zamaan maa je cases thaya ehni zikar farmaavi, ane ehma khassatan Syedna Taher Saifuddin Maula R.A. no ek javab zikar Farmayo Jihaad ni zikar maa ke (fehwa) "HAME JE MULK MAA RAHEYE CHHE EHNA VAFADAAR BANI NE RAHIYE CHHE". Ibrahim nabini bastat si zikaro farmavi. Aimmat A.S. na ruya (sapnao) ni zikar farmavi,Rasul-ul-Allah ye Imaam Hussain A.S. par potana farzand ne fida kida ye zikar farmaavi. Te baad Imaam A.S. na qaul ke "HALID-DEENO-ILLAL HUB" ni zikar maa mumineen ne khitaab kartahua farmaay ke "HALID-DEENO-ILLAL HUB" NO MANZAR MANE YAHAN NAZAR AAVE CHHE. Te Baad eym doa mubarak farmaavi ke "KHUDA AA MOHABBAT NE ZYADA ANE ZYADA KARJO ANE KHUDA MARA DIL MA TAMARI MOHABBAT ZYADA ANE ZIYADA KARJO". Te baad je bilad maa Relay thai che ehna naamo ni zikar farmavi. Waaz naa akheer maa Imaam Hussain A.S. ni Shahadat ni zikar bastat si farmaavi. Mumineen naa haq maa ghani doao farmaavi. Waaz 2:30 pm tamaam farmaavi, te baan Namaaz vaaste padhara, Namaaz baad Masjid naa sehen si Miyana ma tashreef farmaa thai ne Bahir Padhara. Qareeban 40,000 Mumineen ye Aqua Maula T.U.S. na noorani kalemaat ni talaqqi kari Barakat maa shamil thaya.

                                                                                                                Top 
Moharram 5th, H. 1421 (Sunday, 9th April, 2000)

Aqua Maula T.U.S. Fajere 10:30 am Waaz ni majlis maa jalva afroz thaya.Waaz qabal Mumineen ye Maula T.U.S. ne Niyaze Hussain Maa khidmao ne araz kidi. Waaz maa Aqua Maula T.U.S. Eysa nabi ni zikaro faravi, Waaz naa darmiyan Masjid-e-Moazzam maa je tazeen(decoration)karvamaa aayu che ehni bastat si zikarfarmavi ane tazeen karnaraona haq maa doao farmavi. te baad je gaamo maa relay thai rhayu che ehna naamo farmaaya ane sagla ne eym farmayu ke "tame sagla bhi aaj mara sathe ghano matam karjo". te baad Aqua Maula T.U.S. ye shafaqat ane haneen si sikhaman ane hidayat naa bayano farmaya. Farzando ni zikar farmavta hua farmaayu ke "farzando ne maare nahi balke samjhave.." yej misal Akhlaaq hasana ni zikaro farmaavi. total 147 bilaad maa Waaz relay thai ane mumineen ye Aqua Maulaa naa kalaam si Barakat lidi. Ane Surat Sheher maa 50,000 karta fauq ni ginti Aqua Maula T.U.S. ye farmaavi.Waaz naa darmiyan 1:00 pm Aqua Maula T.U.S. ye Imaam Hussain A.S. ni shahadat ni tilavat farmavi ehma Ashoora na din Parindao ye Imaam hussain A.S. ne pani pilavani khidmat no irado kido.. ye zikar karta hua shahadat parhi, yej misal Bayaan naa akheer maa mukhtasar shahadat nu bayan farmayu. Waaz baad Aqua Maula T.U.S Namaaz vaaste padharaa.Namaaz baad Aqua Maula ye Qibla maasi " Ya Hussain" ni nida farmvi, Mumineen ye Maula na sathe Ghano maatam kido.
Aqua Maula T.U.S. Magrib Ane Esha ni namaaz vaaste Masjid-e-Moazzam maa tashreef laaya. Namaaz baad Maatam ni Majlis aqd farmaavi. tebaad Maula T.U.S. ziyarat vaaste padharaa.
                                                                                                                Top 
Moharram 6th, H. 1421 (Monday, 10th April, 2000)

Aqua Maula T.U.S. Fajere 10:30 am Masjid-e-Mozzam maa Waaz ni Majlis vaaste tashreef laaya. 11:00 am Waaz shooru farmaavi. Mumineen ne nnirala andaaz maa khitaab farmaavta hua "MUSLIMEEN NI JAMAAAT" farmaavi khitaab farmaayu, ane eym farmaayu ke "HAQIQATAN MUSLIMEEN TO TAME SAGLAAJ CHO". Te baad nabi Mohammad-ul-Mustafa S.A. ni zikar farmaavta hua Islaam ni maana ane tafseer farmaavi. Te baad Eysa nabi ni zikar farmaavi, ane baaz hikayato farmaavi. Ye a zimn maa Aqua Maula T.U.S. ye Aliul-Murtaza S.A. ni zikaro farmaavi. Firaun ane Moosa ni Zikaro bastat si farmaavi ane te baad Ibraahim Nabi A.S., Moosa Nabi A.S., ane Eysa nabi ni baaz zikaro Farmaavi. Te baad Rasul-ullah S.A. ye Islaam Qaim farmayu Ali ne Qaim kari ne ye zikar farmaavi. Ali Amir-ul-Mumineen na Qazayaa (Faislao) ni zikar farmaavi ane dushman ye Aap na fazal no Iqraar kido... ye rivayat farmaavi. Eyk lateef zikar farmaavi ke aaj naa din maa Surat maa je Mehmaano hazir thaya che ehma "MOHAMMAD" naam naa 406 Mumineen che ane "MUSTAFA" NAAM NAA 500 karta fauq Mumineen hazir thaya che ehni ginti Maula T.U.S. na Ye farmaavi. Qareeban 1:30 pm Aqua Maula T.U.S. ye Imaam Hussain A.S. ni Mukhtasar Shahadat nu bayan farmaavi bastat si Rasul-ul-llah S.A. ni shahadat ni zikar farmaavi. Aqua Maula ye amar farmaayo ke Aa dino maa vepaar band raakhe ane eym doa farmaavi ke "AA DINO MAA 10 DIN VEPAAR BAND RAAKHSO TO KHUDA TAMNE EYK VARAS NI ROZI AAPI DESE". Shahadat ni zikar naa baad Aqua Maula T.U.S. ye Bezaat-ehis-shareef Takhat par bethi ni "Ya Muhammada" ni nida farmaavi Maatam kido.

Waaz ni Majlis maa Surat na Commissioner Shri K. P. Sharma didar vaaste hazir thaya.

Waaz baad Namaaz vaaste Tashreef farmaa thayaa.

Magrib ane Esha ni namaaz vaaste Aqua Maula T.U.S. Masjid-e-Moazzam Maa tashreef farmaa thayaa.

                                                                                                                Top 
Moharram 7th, H. 1421 (Tuesday, 11th April, 2000)

Aqua Maula T.U.S. Fajere 10:30 Masjid-e-Moazzam maa Waaz ni majlis maa tashreef laayaa. Waaz maa mumineen ne eym khetaab si khaas farmaaya ke" EY FATEMA NI SHAFAAT NAA UMMEDWAAR LOGO". Te baad Tasbih-e-Fatema ni bastat si zikar farmaavi, Tasbihe fatema nu Masdar, Kaifiyat, ane Mahiyat bastat si zikar farmaavi ane hath par agar aa tasbih kariye to kai tarah hisaab thai ye lateef zikar farmaavi.

Te baad Rasul-ul-llah S.A. ni hikayat bayan farmavi ne moezat farmaavi. Maulatena Fatema A.S. na fazail ane mahamid ni zikar farmavi. Fatema A.S. na Shiya na fazail bayaan farmaaya. Mehshar nadin Fatema A.S. ane Fatema A.S.naa Shiya ni je shaan hase ye rivayat bastat si zikar farmaavi. Sayyedna Qazin Nomaan R.A. ni mukhtasar zikar farmavi. Te baad Quraan-e-Majid maasi Sura-e-Dahar, Hal Ata.. ni Surat ni maani bayaan farmaavta hua Ehle bait ane panjatan naa fazail ni zikaro farmaavi.

Rasul-ul-llah S.A. naa meraaj nane mabas ni zikar tafseer si farmaavi. Maulatena Fatema A.S. par maedat nazil thaya ye zikar ne bastat si farmavi. Maulana Ali Zainul Abideen S.A. ni zikar ane aapni sakhavat ni zikar farmavi. Je gaamo maa Waaz relay thaai che ehma khaas Kuch Mandvi ni zikar maa Sayyedna Noor Mohammad Nooruddin Ni zikar farmaavi "NOOR RUPAALA SUHAAMNA" na qasida masi eyk ban parho. Kul 102 Bilaad maa aaje Waaz Relay thai. Aqua Maula T.U.S. ye eym amar farmaayo ke " MUMINEEN TAME SURAT MAA CHO ANE ANE TAMAAM BILAAD MAA MUMINEEN NE MAIN KAHUN CHU FATEMA NI SHAHADAT NU MATAM TAME KARI LEJO. Te baad Mukhtasar Maulatna Fatema A.S. shahadat farmavi Waaz ne tamaam farmaavi. Waaz baad Namaaz Vaaste Padhara. Shahzada Aali Qadar Aliasgar bhaisaheb D.M. ye Ikhlaas ane tafadi ni arazo Maulana T.U.s. ni hazrat maa farmaavi.

                                                                                                                Top 
Moharram 8th, H. 1421 (Wednesday, 12th April, 2000)

Aqua Maula T.U.S. Fajere 10:30 Masjd-e-Moazzam maa tashreef layaa.Tamaam bilaad Iymaaniyah naa mumineen ye Immam Hussain A.S. na niyaaz, ane najwaa ni raqamo Maula T.U.S. na hath par araz kidi. 11:00 am Aqua Maula T.U.S. ye panjatan A.S. ni zikar si Waaz shuroo farmaavi. panjatan naa daur ni zikar ane mahasin ni zikar farmaavi. Surat-al-Ikhlaas "QUL HUWA-ALLAHO AHAD" ni shaan ane ehna momasil Ali A.S. ni shaan bayaan farmaavi. Quraan no fazal ane ehna hifz naa karnarao ni zikar farmaavi. Khassatan Abna-ul-Jamea ni zikar farmaavi ke ye saglaa Quraan hifz kare che.te baad Bani Riyah naa gulaam ni zikar farmaavi. Ehma eym Maula ye adaa farmaayu ke"EYAANAN EYM NAZAR AAVE CHE KE SHIYATO ALIYIN HUMUL FAEZOON".

Te baad Ali Amir-ul-Mumineen na fazail ni zikaro farmaavi. Qaid johar ke je Imaam na lashkar na commander hata ehna fazal ni zikar farmaavi.Imaam Moiz A.S., Imaam Hakim A.S. ane Imaam Mustansir Billah A.S. ni Mukhtasar, Imaam Mustaali A.S. zikar farmaavi. Yej misal Imaam Hakim A.S. na mojiza ni zikar farmaavi.

Tebaad Aqua Maula T.U.S. ye eym Farmaayu ke " AAJ NAA DIN MAA ME TAMNE KASTOORI LAGAAU CHU" eym farmaavi ne Aap Maula ye Takhat Mubarak parsi (Bezatihis-shareef ) Notebook Computer par si Sayyedna Taher Saifuddin R.A. na Aawaaz mubarak ni Audio tape Play kidi. Notebook Computer Aap na takhat naa janib maa mukkwa maa Aayu hatu. "Sayyedna Taher R.A. Saifuddin ye Yemen ni safar nizikar, 40 risaalat ni zikar, yej misal hararo ashaar likha che ye ni zikar farmaavta hua Imam Hussain ni shahadat ni Mukhtasar zikar farmaavi. " ya sayyedas shohodai" na marsiyah maasi eyk ban ni tilavat farmaavi. Ane eym farmaayu ke " HAR MUMIN MARD, MUMINA BAIRO,ANE EHNA FARZANDO NE AA QASIDA YAAD THAI GAYA CHE EHVA DIL SI NIKLU CHE". Waaz karnarao ane Maatam karnarao na haq maa doao farmavi. Te baad Jamea Saifiyah Ni zikar Farmaavi. Tebaab Imaam Hussain Ni zikar Farmaavi."

Te baad Aqua Maula T.U.S. ye Rasul-ul-llah naa vafat , Fatema A.S. ni shahadat ni zikar ane Ali A.S. naa jihaad ni zikaro farmaavi.

Tebaab je gaamo maa relay thaai che ehnaa naamo farmaaya ane ehma ehmadabaad maa khaas Syyedna Qutbuddin Shaheen ni zikar farmaavi. Yemen naa mumineen vaaste Aap Maula T.U.S. karam ane ehsaan farmaavine Arabi zabaan maa Hussain Imaam A.S. ni shahadat bayaan farmaavi.

Total 86 bilaad maa aaj ni Waaz Relay thai. Surat maa 90,000 karta fauq Mumineen na majmaa ni Maula T.U.S. ye ginti farmaavi.Waaz na Akheer maa Ali A.S. ni shahadat par bayaan tamaam Farmavi ane Eym Doa farmavi ke" EY ILAAHAL AALAMEEN TU ALI MUSHKIL KUSHA NA VASILA SI HAMARI MUSHKILO NE AASAAN KARJE"

Waaz baad Namaaz Vaaste Padharaa.

                                                                                                                Top 
Moharram 9th, H. 1421 (Thursday, 13th April, 2000)

Aqua Maula T.U.S. Fajere 10:30 Masjd-e-Moazzam maa tashreef layaa. Tamaam bilaad Iymaaniyah naa neen ye Immam Hussain A.S. na niyaaz, ane najwaa ni raqamo Maula T.U.S. na hath par araz kidi. Waaz na qabal Qasr-ul-Aali na farzando ye "YAA SAYYEDAS SHOHADAI" na marsiyah ane maatami noha ni tilavat kidi ane matam karayu. Te baad Shehzda Aali qadar Mufaddal B.S. Saifuddin D.M. ye Aqua Maula ni hazrat Aaliya maa Khake Shifa ane Zamzam nu pani araz kido Aqua Maula T.U.S. ye tnaul farmaayu. Sayyedna Abdul Hussain Husamuddin Maula naa "DUSHALA" (shaal) Aqua Maula ni hazrat maa araz karwa maa aaya. Te baad Shehzada Aali qadar Qaid johar B.S. Ezzuddin ye Aqua Maula T.U.S. ni hazrat maa mumineen ane abna-ul-Jamea tarafsi shukur ane ubudiyat na sajadaat araz kida.Aqua Maula T.U.S. Surat Ashara Mubaraka Vaaste Surat padhare ye vaaste surat naa mumineen ye "NAZR-UL-MUQAAM A.S." mana tha ye raqam Hazrat maa araz karvama aavi.Al-Jamea-tus-Saifiyah Tarafsi Aqua Maula T.U.S. ne uwd "Agar" nu atar araz karva maa aayu. Anjuman e Saifee Surat taraf si eyk kanch ni takhtipar Quraan ni aayat naqsh kidi hui frame hazrat aaliya maa araz karva maa avi. Aqua Maula T.U.S. ye saglaa naa haq maa ghani doao farmaavi.

Aqua Maula T.U.S. ye khamsat athaar ni zikar par Waaz ne shuru farmaavi. shiya vaaste panjatan ni shafaat che ye zikar farmaavi.Qayamat na din Shiya ni shaan baland che ye zikar farmavi. Yaum-ul-Khamees ni zikar farmaavi. Ane eym farmaayu ke AAJ TASUA CHE TASE NAHI TASUA, ANE KAALE TO AASHOORA, NAUMI RAATE SHAHADAT NI TAMHEED KIDI". Te baad ashoora ni rate Imaam hussain ye je amal farmaayu ehni zikar farmavi. Aashoora na din na laagan ni shakelat ane sabab ni zikar farmavi ke" Imaam Hussain A.S. ni bhook ane pyaas ne yaad kari ne faqo kare". Ehma sehri maa kai laevu joe kem ke pura din matam kari sakai....Tebaad June A.S. ni zikar farmaavi.Imaam Hasan A.S. na fazail ni zikar farmavi.Tebaad Maoezat naa kalaam farmaaya.Rasul-ullah S.A. na Characters ni zikar farmavi ke je ni sifat Quraan majid maa che.Eyk lateef Mauezat farmaavi ke EHMAK (BEVAKUF) NI DOSTI NAKARI JOE. Te baad Doat Mutlaqeen A.S. ni Mukhtasar taareekh ni zikar farmaavi. Raudat Tahera, Jamea Saifiyah ane Jame Anvar ni Zikar farmavi ane te baad Farmaayu ke " JAME ANVAR NI BARAKAT SI GHANI MASJIDO BANI GAI...115 MASJIDO NU IFTETEAH KIDU CHE, 15 MASJID BANAVVA NI RAZA MATLUB CHE, 21 MASJID UNDER PLANNING CHE, ANE 5 MASJIDO NU IFTETAH BAQI CHE. Te baad Quraan majid parhva qabal je doa parhai ehni zikar farmaavi. Je mumineen Karbala moalla maa Imaam Hussain ni zaari na nazdik Ashara mubaraka na darmiyaan che 550 mumineen ni ginti farmaavi ehni zikar farmaavi. Ane eym doa farmavi ke KHUDA MANE ANE TAMNE VARAM VAAR HUSSAIN NI ZIYARAT NASEEB KARJO".

Tebaad Qarzan Hasana Trust maa 51 Lakh 52 Hazaar rupya enayat farmaya. Yej misal Jamea Saifiyah Qarzan Hasana Trust maa 21 Lakh 51 hazar 52 rupiyah enayat farmaaya. Te baad je sagla relay ni kidmat kare che ane yej misal har nhani ane mhoti khidmat ne lai uthnaar vaaste ghani doao farmaavi ane farmaayu ke " 318 Sheher India maa, 139 sheher Abroad naa, kul 458 sheher naa 40,9541 mumineen ye waaz ni talaqqi kidi ane surat naa mumineen ne milaavi ne 5 lakh karta fauq mumineen ye ashara mubaraka ni waaz ni barakat lidi." Surat maa 475 T.V. mukva maa aya hata ane 19 screen mukva maa avi hati. Ane aa khidmato karva maa 215 ashkhaas ni team hazir hati ye sagla na haq ma khaas doa farmaavi.

Tebaad Shahadat nu bayaan Mukhtasar maa farmaavi ne eym farmaayu ke (fehwa)" AAJ NI RAAT MAA TAME MARA HAQ MAA DUA KARJO KE KHUDA MANE TAMARA HAQ MAA DUA KAR VA VAASTE SEHAT ATAA KAARE" Te baad shahadat baad emy farmaayu ke " KALE AASHOORA CHE AAJE MANE BATAVI DO KE KAALE TAME KEYM MAATAM KARSO". Waaz na akheer maa Hasan Imaam ni Mukhtasar shahadat ni zikar farmaavi. Ane awaaz tamaam farmaavi.

Waaz baad namaaz vaaste padharaa.

Lailat-ul-Ashoora ni Majlis.

Aqua Maula T.U.S. Magrib ane isha ni namaaz vaaste Masjid-e-moazzam maa Tashreef laaya. Namaaz baad Aqua Maula T.U.S. Vaaste Masjid na Magribi janib maa kursi mukwa maa avi thi ehna par tashreef farmaa thaya. 1lakh 10 hazaar karta fauq mumineen aa manzar ni talaqi vaaste Masjid-e-Moazzam ane ehna sahat mubarak maa hazir hata. Aqua Maula T.U.S. ye Mukhtasr maa Bayaan farmaayu. Bayaan maa Ashoora na din ni zikar farmavi. Abbas Alamdar A.S. ni shahadat ni mukhtasar zikar farmavi. Imaam Hussain A.S. ni shahadat ni zikar farmaavata hua mumineen na haq maa ghani doao farmaavi ane eym farmayu ke aa Maro Doa no messege tame mumineen lagan pohchavjo.
                                                                                                                Top 
Moharram 10th, H. 1421 (Friday, 14th April, 2000)

Qabla-az-Zohor.

Aqua Maula T.U.S. Fajere 10:40 am Masjid-e-mMoazzam maa tashreef laaya. Te qabal 18 Khushnaseeb mumineen ne Shahjzada aali qadar Idrees B.S. na yade Maimoon par karbala moalla ane yemen ni safar ni tickets, computer par si Draw nikali ne Aqua Maula T.U.S. taraf si Inayat karvamaa aavi.

Aqua Maula T.U.S. ye 11:10 waaz nai majlis Shuru farmaavi. Majlis maa mumineen ne eym khitaab farmaayu ke " TAME SAGLAA MUMINEEN CHOW MAGAR TAMNE AAJ AA NAAM SHAAYAA CHE KE MAATAM DAARA NE HUSSAIN". Tebaad mumin ni su qadar ehno bayaan farmaayu. Ane Hussain A.S. ni zikar karta hua eym amar farmaayu ke " HUSSAIN NU MATAM KARVAMAKOI KASAR NA RAKHJO." Tebaad Bayaan naa siyaq maa Hussain ni mohabbat ni maarefar karavta hua eym farmaayu ke " MUMIN, KAFIR, BAR, FAJIR, BHALA, BURA, HUSSAIN NI MOHABBAT KARE CHE".

Tebaad Ashara Mubaraka darmiyaan je Hussain ni Waaz ni majlis Aqd thai che Ehi rasam ni tareekh ni zikat bastat si farmaavi.Sayyedna Abdeali Saifuddin R.A. ni Waaz ni Shakelat ane dhab ni zikar farmaavi.Te Baad duat Mutlaqeen R.A. ni mukhtasr taarikh baaan farmaavi.Sayyedna Tayyeb Zainuddin R.A. Ane Sayyedna Mohammed Ezzuddin R.A. ni wwaz ni zikar farmaavi.

Te baad Duat A.S.na maqaam ni zikar farmaavi ke ye sagla A.S. Hussain naa saath je saglaa shohoda thaya ehna zumra maa shamil che.Tebaad Sayyedna Abdul Qadir Najmuddin R.A. naa naam ni zikar farmaavi. Maatam ni maanaa farmaavi ke (Fehwa) TAMARA DIL MAA JE AA GHAM SI BECHENI CHE EHNU IZHAAR TAME SEENA PAR HAATH MAARI NE KARO CHO " . Te baad eym farmaayu ke Aashoora na din Baad-az-Zohor je bayaan thai che ehni rasam Sayyene Najmuddin R.A. ye qaim farmaavi che.Te baad Sayyedna Abdeali Saifuddin R.A. ane baaz Duat mutlaqeen ni zikar bastat si farmaavi. Quraane Majid maa "ALIF LAAM MEEM" (Alam) saat moze maa che ehni maana, anbiya kiraam ye Hussain no maatam kabala maa kido ehni zikar farmaavi ane eym farmaayu ke (fehwa)" HUSSAIN NO ALAM DARD TAMAAM ANBIYA ANE ADWAAR MAA THASE".Te baad Eym Farmaayu ke " EYK ITTIFAAQ CHE KE AA NA PEHLA JE WAQAT SURAT MAA ASHARA THAYA 1418 MAA TE WAQAT BHI AASOORA NO DIN JUMUA HATO ANE AAJ BHI JUMUA CHE". Te baad eym farmaayu ke surat maa eyk laakh karta fauq mumineen hazir thaya che, ane ye sagla na haq maa dua mubarak farmaavi.

Te baad Akheer maa 1:20 pm Imaam Ali Zain-ul-Aabideen ye madina naa logo naa darmiyaan je Imaam Hussain A.S. na maatam ni majlis aqd farmaavi ehni zikar farmaavi. Baaz shahadat ni zikaro farmaavi. Te baad Namaaz vaaste Tashreef farmaa tahya. Namaaz baad Mumineen na vaaste Tavassulaat maa doao farmaavi. te baad tavassulaat namaazo ada farmaavi. Shahzada Ali Qadar Huzaifa B.S. ye Aasoora na din ni doa parhva ni tavalli farmaavi.

Baad-az-Zohor.

Aqua Maula Baad-az-Zohor 4:30 pm Majid maa maqtal naa bayaan vaaste tashreef layaa.Waaz ni majlis 4:30 Shooru farmaavi. Imaam Hussain ne ilteja farmaavi.Sayyedna Taher Saifuddin R.A. ni vaaram vaar zikar farmavi. " YAA SYYEDAS SHOHADAI " naa qasida maasi baaz ban pari ne pur dard andaz si ehni fehva farmaavi.Te baad Imaam Hussain A.S. ni hazrat maa ilteja farmaavi ane mumineen naa haq maa duao naa moti ataa karta hua Mukhtasar maa Ashoora na din na maqtal ni zikar tamaam farmaavi ane Mumineen ne sajda na mazar dikhaya.Varam vaar eym farmaavta ke (fehva) Shahadat naa bayaan baad Qiblaa maa jai ne tamara haq maa ghani Duao karis" .Waaz ni majlis 6:45 pmnaa qareeb tamaam farmava baad Qiblaa maa padharaa ane Namaaz ni tavalli farmaavi. Namaaz baad Mumineen ne thora qadambosi no sharaf hasil thayo.Aqua Maula T.U.S. Miyana maa tashreef rakheene Masjid si bahir padhara.

                                                                                                                Top 
Moharram 11th, H. 1421 (Saturday, 15th April, 2000)

Aqua Moula tus magrib ane esha ni namaaz waaste Masjid e Moazzam ma tashrif laaya. Te baad Qadambosi ni bethak thai.

                                                                                                                Top 
Moharram 12th, H. 1421 (Sunday, 16th April, 2000)

Aqua Moula tus 11:20 am Jamea na Evan Mubarak ma tashreef laya. Aqua Moula TUS waaste 6 ft (high) no stage banava ma aayo hato. 7 mashaek ye 10 min no mukalamo pesh kido. Ehma Aqua Moula ni waaz no bayan ane shukur arz kido. Te baad Aqua Moula TUS ye bayaan kido, ehma Imam Hussain S.A. ni shaadat ane duat mutlakin ni jafishani ni zikar farmavi. Ashara Mubaraka ma 1500 mashaek hazir hata ane hamna ziyafat ma 500 mashaek hazir che.

Aqua Moula ye Rasullullah ye Imam Husain ne je 10 sikhamano aapi hati ehni zikar farmavi...
1. Tame tamara gibdi par chitta suvo to tamaru pet mohtu nahin thai.
2. Pani piyo to choosi ne piyo, tena si jaman hazam tashe.
3. Surmo lagavo to eki lagavo jo.
4. Tel lagavo to ek din muki ne lagavjo.
5. Joota nava pehno, ye mardo ni payal che.
6. Pagdi navi pehenjo ye arabo nu taaj che.
7. Tarkari pakavo to sharva vali pakavo, to tamara padosi ne gosh nahin to sharvo aapi sakaase.
8. Angoothi pehno to manek ane akik ni pehno je maimoon ane mubarak che.
9. Angoothi jamna haath ma pehno, ye mari ane ambiya ni sunnat che.
10. Angoothi lokhand ni nahin pan chandi ni pehne.

Te baad aap ye aarabi ni zikar kidi je sadaqa na sabab ehni maut tali gai. Ane moula na Qutbuddin Shahid ni zikar farmavi ke aap zaeef hova na bavjood sher ni misal garraya ane farmayu ke "hame sunni che and sunnat na rah par che". Te baad Aqua Moula ye Mumineen vaaste ghani doa farmavi.
Aqua Moula ye sharbat ni jagah Khake shifa lidi ane vadhavo ni rasam adaa thai. te baad Saadaat kiraam ane kitnak mashaek aqua moula ne shukur arz kido. Te baad Abnaul jamea taraf si najwa arz thaya. Moula na ye doaiya kalemaat farmaya ane tehsin farmayu. Te baad mashaek ni qadambosi thai ane ye darmiyan abnaul jamea moula na ni madeh ma qasida parta rahya. Te baad ziyafat nu jaman thayu je sanje 4:00 pm sudhi thayu, je ma 5 mithas ane 5 kharas hati. Aa shaan no program moulana ni doa ni barakat ane saadaat kiram ni koshish na sabab khoobi na saathe pooru thayu.

Aqua Moula tus magrib ane esha ni namaaz waaste Masjid e Moazzam ma tashrif laaya.

                                                                                                                Top 
Moharram 13th, H. 1421 (Monday, 17th April, 2000)

Aqua Maula T.U.S. Qadambosi ni bethak vaaste 11:30 am padhara. Magrib ane Isha ni namaaz vaaste Masjid-e-moazzam maa padharaa.

                                                                                                                Top 
Moharram 14th, H. 1421 (Tuesday, 18th April, 2000)

Aqua Maula T.U.S. Qadambosi ni bethak vaaste 11:30 am padhara. Magrib ane Isha ni namaaz vaaste Masjid-e-moazzam maa padharaa.

                                                                                                                Top 

Home | Photographs | DirectoriesNews'N'Schedules
Audio | Resources | Links | Testimonials | Poems  |
Ashara 1421H


Site maintained by: Mufaddal Sh. Yaseenali Shajapurwala

Anjuman-e-Saifee, Surat (Gujarat, India).
Tel: +91 (261) 440353, 437996  Fax: +91 (261) 422652
E-mail: webmaster@anjumanesaifee.com
Web: http://www.anjumanesaifee.com/

Copyright 1999-2000 Anjuman-e-Saifee, Surat!